Nyhetsbrev fra Good News for the Shan. En misjons-tjeneste som jobber i Nord-Thailand blant Shan-folket fra Myanmar

For rundt ett år siden måtte vi stenge ned helg-skolen og mye av arbeidet vårt på grunn av Covid-19. I løpet av noen måneder etter dette sluttet også et ektepar som jobbet med oss i nesten tre år.

Vi viste ikke hvordan ting ville bli da vi startet delvis opp arbeidet igjen august 2020, men de fleste av barna kom fremdeles på helg-skolen vår selv om vi hadde stengt ned i over fem måneder, og det kom mellom 15-25 barn til rundt juletider. Men i Februar opplevde vi mange spennende ting!


Bildet over viser noen av barna på helgsskolen vår
Bilen er vår nye tjeneste bil


For rundt ett år siden måtte vi stenge ned helg-skolen og mye av arbeidet vårt på grunn av Covid-19. I løpet av noen måneder etter dette sluttet også et ektepar som jobbet med oss i nesten tre år.

Vi viste ikke hvordan ting ville bli da vi startet delvis opp arbeidet igjen august 2020, men de fleste av barna kom fremdeles på helg-skolen vår selv om vi hadde stengt ned i over fem måneder, og det kom mellom 15-25 barn til rundt juletider. Men i Februar opplevde vi mange spennende ting!

Etter nyttår måtte vi legge ned tjenesten igjen på grunn av en ny bølge av Covid-19, men her i nord var det under kontroll tidlig i februar.

I februar kom vi i kontakt med flere nye Shan, Karen og en folkegruppe som heter Ba Long folket. De snakker alle Shan og de er også fra Myanmar.
Vi fikk endelig kjøpe en tjenestebil, og vi har fått god hjelp fra det nye ekteparet som begynte å jobbe med oss etter nyttår.
I løpet av februar og mars har antall barn som kommer til helgsskolen vår økt fra 15-25 til over 40 (hvis alle kommer).
Vi har også mange personer å følge opp, både kristne og ikke-kristne, og vi blir stadig spurt om vi kan komme hjem til folk for å be for dem, og vi har ikke tid til å besøke dem alle på en uke (så det tar to-tre uker for å kunne besøke alle).


Mange kom til vår månedlige samling

Den siste søndagen i februar hadde vi ett kveldsmøte som vi vanligvis har hver måned (vi hadde det ikke i januar på grunn av Covid-19), og vi har aldri hatt så mange mennesker komme på disse møtene før, jeg tror ikke siden jeg kom ut hit som misjonær for snart 17 år siden. (Nå regner jeg ikke med julefester, for det er en spesiell anledning en gang om året, og der har vi hatt flere.)
Dette var et vanlig kveldsmøte med servering av mat, og det kom rundt 100 personer med smått og stort. Vi ba for over 30 personer, med alt fra sykdommer til ekteskapsproblemer.
De fleste var fra landsbyen vi jobber i, men det kom også personer fra andre landsbyer.

Vi er ikke bare to ektepar i teamet, men vi har også frivillige som kommer med oss når vi besøker shan personer (og andre folkeslag fra Myanmar).
Onsdag forrige uke var vi tre steder og syv personer som dro sammen.
Vi har også en ung jente som hjelper oss enkelte kvelder og i helgene.

Vi har virkelig sett en stor vekst i løpet av det siste halve året, jeg kunne ha fortalt deg mange historier og hvis du leser disse nyhetsbrevene eller følger med på vår Facebook Nyhets-gruppe og vår tjenestens Facebook side vil du ha lest noen av dem. (på nyhets-gruppen og tjenestens Facebook side leger jeg ut flere bilder og tekst)


Ny tjeneste bil - Bønnesvar

I snart tre år har vi bedt om en tjenestebil. I februar fikk vi endelig kjøpt en. Den er en Toyota som er litt over 20 år gammel, men bra for vårt bruk. Samtidig som vi fikk kjøpt den, har vi også fått mange nye barn, og vi har virkelig hatt bruk for den.

Takk til alle som har vært med på å gi til den, og bedt sammen med oss for den!


Hvis du skulle ønske å gi en gave (en engangs-gave eller fast) bruk dette kontonummer:
1813 39 86045 . -

Vi har også en thai bank konto du kan overføre penger til (ta kontakt hvis du ønsker dette)

Du kan også bruke Paypal  

Gi ved PayPal

-