Dette er nyheter fra tjenesten: Good News for the Shan

Vi hadde nylig en dåp, vi har startet opp søndagsmøter og i slutten av august så vi et ektepar til ta imot Jesus.
De nye kristne har også opplevd en del motstand på grunn av deres nye tro.
Vi har tilsammen sett syv personer ta imot Jesus i løpet av juli og august.

De vil korsfeste deg

En av de som ble kristne nylig, kommer stort sett hver søndag. Hun bor like ved helg-skolen vår. En søndag kom hun ikke, og Måkkham gikk og besøkte henne, mens jeg underviste engelsk på ettermiddagen.
Etter en times tid kom de sammen tilbake.
Måkkham fortalt meg: Da det var en buddhistisk helligdag for ett par dager siden, hadde sjefen deres spurt hvorfor de ikke gikk til det buddhistiske templet i landsbyen.
Hun sa at de hadde blitt kristne nå, så de gikk ikke i templet.
Sjefen hadde da sagt foraktelig: Hvis dere har blitt kristne, så vil de (d.v.s. oss) snart gjøre med dere som de gjorde med Jesus, korsfeste dere.

Les mer under..

En av de som ble kristne nylig, kommer stort sett hver søndag. Hun bor like ved helg-skolen vår..
En søndag kom hun ikke, og Måkkham gikk og besøkte henne, mens jeg underviste engelsk på ettermiddagen..
Etter en times tid kom de sammen tilbake. Måkkham fortalt meg: Da det var en buddhistisk helligdag for ett par dager siden, hadde sjefen deres spurt hvorfor de ikke gikk til det buddhistiske templet i landsbyen. .
Hun sa at de hadde blitt kristne nå, så de gikk ikke i templet. Sjefen hadde da sagt foraktelig: Hvis dere har blitt kristne, så vil de (d.v.s. oss) snart gjøre med dere som de gjorde med Jesus, korsfeste dere..
Dette førte til at de ble litt redde, men etter at Måkkham hadde pratet en liten stund med henne, (og forsikret henne om at vi ikke ville gjøre henne noe) kom hun ned til oss igjen. Hun har også en mann, som kommer på våre møter nå..
Dette ekteparet har opplevd en del avvisning på grunn av sin nye tro, men vi har prøvd å tatt godt vare på dem, og vi har sett i det siste at de vokser i sin tro.

Et annet ektepar, som nylig tok imot Jesus, møtte også en del motstand fra familie og venner, og ville si fra seg valget de hadde gjort: Om å ta imot Jesus.
Vi dro og oppmuntret dem, og uken etter var ting blitt mye bedre og jeg kunne se at de strålte igjen. Vi har fulgt dem opp ukentlig, hatt flere gode samtaler med dem og undervist dem litt, og de er interessert i å finne ut mer, men de er fremdeles litt vaklende i sin tro.

Vi har også to shan menn som hjelper oss og er med oss hver uke på kveldene nå, og de har vært til stor hjelp for oss i følge dem opp.


 Dåp og søndagsmøter

Sunday for about two weeks ago we had our first Sunday morning meeting in nine months. Mainly because of Covid. We were excited about how many would come, but we gathered around 40 people, including children, several of whom we did not expected to come.

Søndag for litt over en uke siden hadde vi vårt første søndags morgenmøte på ni måneder. Hovedsakelig på grunn av Covid.
Vi var spente på hvor mange som ville komme, men vi samlet rundt 40 personer med smått og stort, flere som vi ikke hadde regent med.

Vi hadde dåp på denne søndagen også, og en dame fra våre onsdagkvelds-møtene vi har, ble døpt.
Ondsags-møtene er en gruppe med noen shan venner av oss som møtes for å be og oppmuntre hverandre hver onsdag. Jeg underviser litt her også. Vi er rundt 12-15 personer nå. Noen av dem går vanligvis i en lokal thai menighet på søndager.
Denne kvinnen i førti årene, som har hatt en litt vanskelig fortid, ble kristen for omtrent to måneder siden, og vi har undervist henne på onsdager siden hun ble frelst, og vi har sett hun har vokst i sin tro, og utrykket nylig at hun ønsket å bli døpt.

Som nevnt over har vi sett tre familier ta imot Jesus i løpet av de siste to månedene.
De er ikke helt klare til å døpe seg ennå, men alle tre familiene var representere da vi hadde dåpen.
To av familiene hadde aldri sett en dåp før, så de var nysgjerrige på hva det var. Noen har fortalt dem at dåpen de kristne gjør handler om at de holder dem under vann til de ser Jesus, eller dukker dem opp og ned til de ser Jesus. De vet at det ikke er helt slik, men de var likevel nysgjerrig på hvordan vi gjorde det.

Vi har begynt å undervise og ha møter for de nye kristne på kveldene nå, hver tirsdag og fredag.
Vi har travle tider for tiden, og vi har mange steder å gå til, og personer som er interessert i de gode nyheten, men vi har rett og slett ikke tid til å gå alle steder.


Fra vår helg-skole

Helg-skolen vår går bra, men vi er blitt litt færre unger på skolen nå, rundt 10-15 fra rundt 20-25. Vi håper å kunne finne flere unger som kan komme, og flere vi kan nå ut til.
Vi har også skolen kun på søndager fremdeles, på grunn av Covid. Barna går på vanlig skole på lørdager for å ta igjen tiden skolen var stengt, men vi håper snart å ha undervisning på lørdager igjen.

Vi har starte opp litt undervisning på tirsdags kvelder nå. Vi underviser thai, shan og fra Bibelen.
Denne uken var vi rundt 14 personer.


 

Stå gjerne med oss!

Vår visjon er å se at mange shan kan få en bedre fremtid og håp. (Se: Hvem er vi og visjon).
Vi ønsker også at de skal bli kjent med Han som har elsket dem og oss først! At de skal se hvor verdifulle de er i Guds øyne!.
Du kan være med oss i dette!

Pengene du vil gi til denne tjenesten, går direkte til arbeidet og til menneskene som trenger det.
Så når du donerer til tjenesten: Good News for the Shan, støtter du direkte følgende:
Evangelisering, driver søndags- og lørdagskole, hjelper fattige familier, transport til møter og arrangementer, søndagsmøter med mat, jul og andre arrangementer, etc.

I arbeidet er vi i stort behov av månedlige sponsorer og støtte partnere.

Konkrete behov i tjenesten

  •    Support til en familie
  •    Utgifter til vår helg-skole
  •    Utgifter til bil

-

Ikke alle kan gi
Vi vet at ikke alle kan gi, men jeg vil også oppfordre deg til å fortelle om tjenesten vår på sosiale medier, eller hvis du ønsker å promotere oss på en annen måte, som i menigheter eller kirker. (Vi har video du kan bruke)
We are also open to other ideas on fundraising, such as on the web.
Føl deg fri til å kontakte oss (her).

Dette er linkene du kan dele
Facebook: https://www.facebook.com/goodnewsshanministry/
Webside: https://www.goodnewsforshan.com/en/

Hvis du ønsker å støtte se denne siden see this page