Vær med på å støtt oss (Gi en julegave til shan-folket) 


Vi vil gjerne utfordre deg til dette: Om du skulle ønske å støtte vår tjeneste. (Husk også å se video under)
 

Hvis du konkret støtter tjenesten vil du hjelpe oss med dette:

  • Lørdag og søndagsskole for 25-30 barn. Vi gir dem mat på søndager.
  • Leie av tomt vi har tjenesten på
  • Støtte til lokale hjelpere og stab
  • Arrangere møter og fester, som julefester. (vi har et møte på kvelden en søndag i måneden)
  • Nødhjelpsarbeid – Gir mat og klær
  • Utgifter ved transport og diverse
  • Vi trenger en tjenestebil

Vi skulle gjerne sett ca 10 000kr komme inn per måned, og tenk over om du skulle ønske å gi en månedlig gave (for tiden har vi ingen konkret faste givere til tjenesten).
Du er også fri til å gi en engangs-gave

Julegaver
Julen begynner å nærme seg, og vi trenger penger til arrangementer og gaver. Den største utgiftposten er gaver.
Vi er litt usikre på om vi kan ha et stort juleselskap i år, både på grunn av den politiske situasjonen i Thailand og på grunn av Covid-19, men gaver og mat kan vi gi uansett, og det trenger de mer enn før.
Vi har 30 barn som vi ønsker å gi gaver til pluss rundt 20 familier.
Vi trenger rundt 10 000 kroner til dette. 

Skulle du ønske å gi en gave til tjenesten

Bruk kontonummer: 1813 39 86045

(Bruk dette nummeret for tjenesten, for da vet jeg at det er til dette. Hvis du likevel skulle gi på vårt private kontonummer eller bruke Vipps (900 90 354), gi oss klar beskjed om at det er til dette)

Hvis du konkret skulle ønske å gi fast til tjenesten, gi meg også gjerne beskjed.

Du kan også Vippse (900 90 354) som sagt, men gi meg beskjed på Vipps om det er til tjenesten, som til julearrangement.

Under kan du se en kort video fra tjenesten (den er kun på litt over 1 minutt!)

 

 


 


Use PayPal

QR Code