Baptized two youths 

Baptized two youths 

Publisert av Good News for the Shan - Ministry Søndag 18. november 2018