Et nyhetsbrev fra misjons prosjektet Gode Nyheter for Shanfolket sin tjeneste i Nord-Thailand.

Her kommer litt nytt fra oss her ute i varme Thailand. Vi er inne i den varmeste tiden på året, og det kan bli over 40 grader. I tillegg til varmen er det høy luft forurensning, så det er frem med maskene igjen. 

I dette nyhetsbrevet kan du lese litt om vår disippelgjøring av nye kristne, at vi jobber med veldig unådde folkeslag, litt om lørdags-skolen og om den vanskelige situasjonen i Myanmar.

I vårt originale nyhetsbrev har jeg med mye mer, så meld deg gjerne på vår Facebook nyhetsgruppe for å lese det, og melde deg på våre nyhetbrev! Vi har ofte mer nytt her, også!


Disippelgjøring  av nye kristne

Hver onsdag har vi bibelundervisning og disippeltrening for de nye kristne. De kommer fremdeles ivrig på disse møtene, og vi er ofte mellom 10-15 personer.
Av disse 15 personen har vi igjen fire som vi disippelgjør og fokuserer mye på.

De nye kristne er også med oss på andre kvelder i uken, og en dag hadde vi tatt en tur opp til fjellene for å besøke noen som var interessert i de gode nyhetene. Vi hadde lovsang og delte evangeliet til et ektepar som bodde der (se bildet under).

En av de nye kristne, en ung jente, sa begeistret: Dette var spennende, dette vil jeg gjøre mer.    


Ett veldig unådd folk

Vi hadde besøk av en misjonær, som tidligere jobbet inne i Myanmar, men som nå jobber i Thailand, for noen uker siden. Det var spennende å ha en samtale med ham. En ting han nevnte, som jeg ikke var klar over, var at Palong folket, som vi også jobber med, er et veldig unådd folkeslag og vanskelig å nå med evangeliet. De er ofte skeptiske og fiendtlige mot det, spesielt i Myanmar. De få som blir kristne blir ofte kjeppjaget fra sine landsbyer og truet på livet.

Grunnen til at jeg ikke var helt klar over hvor vanskelig de er med å nå, er at vi har opplevd så stor åpenhet når vi har nådd ut til dem, og rundt 70-80 prosent av de nye kristne, som nå teller rundt 50, er fra dette folkeslaget. Så dette er veldig unikt. 

Jeg bare ønsker å ta med at det er ikke fordi vi har prøvd iherdig med å få det til, men jeg vet det er på grunne av hans nåde. Det er på grunn av Guds nåde at vi er den vi er!


Lørdagsskolen og besøk av team

Tre helger i februar fikk vi ikke hatt lørdagsskolen av forskjellige grunner. En lørdag var en buddhistisk helligdag, så alle hadde dratt til templet. Uken før, var det en litt uforutsett ting som skjedde, men vi besøkte barna i appelsingården der foreldrene jobber likevel. Vi tok med oss litt snacks og gav til dem, og pratet litt med dem.

Denne uken har vi besøk av et team fra Bangkok. Dette er et team som er fra en tjeneste som driver rehabilitering for rusmissbrukere og alkoholikere.
De kommer til oss to ganger i året nå, og det er alltid oppmuntrende med besøk fra dem.
De har et veldig bra opplegg for barna på lørdagsskolen, så barna har gledet seg lenge til at de kom.

De er også en oppmuntring for mange av våre nye kristne, der fremdeles noen sliter av og til med rusmiddler.


Tre nye familier

En shan kvinne, som bor litt over en halvtime fra oss, har lenge følt seg litt alene. Vi har prøvd å følge henne opp, men vi får ikke dratt til henne hver uke. Hun ønsker å komme på våre møter, men det er litt for langt å hente henne. En dag ringte hun Måkkham og var begeistret. Det hadde flyttet tre familier til der hun bodde og jobbet, og disse var kristne.

En kveld besøkte vi dem, og ble litt kjent med dem. Det virket som de var solide kristne, men de hadde ikke fått kontakt med andre kristne i området og var ikke fulgt opp.
Vi var glade for å besøke dem, og vi vil begynne å følge dem opp litt. De er også fra Palong folket.


Husk på Myanmar!

Ille til verre
Situasjonen i Myanmar blir bare verre og verre. Det har så absolutt gått fra ille til veldig mye verre. Jeg vil si at det er borgerkrig der nå.

Vi har familie der, og det er veldig vanskelig for dem, mange er flyktninger i sitt eget land!

Av sikkerhetshensyn vil jeg ikke si så mye mer her på nettet, men på vår lukkede Facebook gruppe og nyhetsbrev per e.mail, skriver jeg en hel del mer.


Stå med oss!

Tjenesten og prosjektet vi driver har enkle og få midler, men arbeidet øker stadig og vi når lenger ut, noe som du kan lese om i dette nyhetsbrevet. Vi trenger flere midler for å fremdeles ekspandere og vokse. Tenk gjerne på om du vil være med oss i dette!

Prosjektet (Gode nyheter for shanfolket)
For prosjektet har vi ett budsjett på over 10 000kr i måneden, men det er nå kun
3 500kr som fast kommer inn. 
(NB! Dette handler om støtte til skolen vi driver, til lokale medarbeidere, disippelgjøring  etc,og ikke til oss som underhold og familie. Dette går direkte til prosjektet sin tjeneste)

Du kan bruke følgende konto for gaver:

Prosjektet: Gode Nyheter For Shanfolket
Gaver til prosjektet. Dette vil gå til støtte lokale stab (som familien jeg har nevnt i dette nyhetsbrevet), til skolen, leie av tomt, kontor etc.
Kontonr.: 1813 68 67241
Vipps: 770203

Se også følgende link:
Søtt prosjektet vårt (Gode Nyheter For Shanfolket)

En video presentasjon av prosjektet

BØNNEEMNER

  • Be for Myanmar!
  • Be for disipplegjøringen vi har for nye kristne
  • Be om beskyttelse for oss og arbeidet/prosjektet vårt! Vi har en sjelefiende som ikke liker det vi gjør.
  • Be om en god avslappende ferie, vi trenger det nå!
  • Be om sjåfører til tjenesten
  • Be for økonomien til tjenesten/prosjektet!

Gud velsigne deg!
Hilsen shan teamet