Stå gjerne med oss!

Vår visjon er å se at mange shan og andre folkeslag fra Myanmar kan få en bedre fremtid og håp. (Se: Hvem er vi og visjon).
Vi ønsker også at de skal bli kjent med Han som har elsket dem og oss først! At de skal se hvor verdifulle de er i Guds øyne!
Du kan være med oss i dette!

Pengene du vil gi til denne tjenesten, går direkte til arbeidet og til menneskene som trenger det.
Så når du gir til tjenesten: Gode nyheter for shanfolket, støtter du direkte følgende:
Støtte lokale arbeidere (lærere/evangelister), driver søndags- og lørdagskole, hjelper fattige familier, transport, møter og arrangementer som julefester og gaver.

I arbeidet er vi i behov av månedlige sponsorer og støtte partnere.


Konkret trenger vi til dette

1. Leie av tomt og drive helg skolen
Vi trenger omtrent 1 200 kroner i måneden for å leie eiendommen vi har vårt tjenesten vår på. Vi trenger også midler for å drive lørdags- og søndagsskolen og andre arrangementer med mat.

2. Transport
Drift av tjenestebil. Vi trenger minst 2 000kr i fast støtte til vedlikehold og diesel av tjenestebil per måned.

3. Lokale evangelister
Vi har lokale evangelister som vi støtter, og vi trenger mer middler til dette slik at vi kan støtte flere.
Støtte en fulltids lokal lærer/evangelist koster ca 3 000kr (en familie rundt
8 000kr) i måneden.

4. Humanitær hjelp
Vi gjør også litt humanitært arbeid som: Hjelpe de fattige og flyktinger med mat, klær etc.

Ikke alle kan gi
Vi vet at ikke alle kan gi, men jeg vil også oppfordre deg til å fortelle om tjenesten vårt på sosiale medier, eller hvis du ønsker å promotere oss på en eller annen måte, som i menigheter, grupper etc.
Vi er også åpne for andre innsamlingsaksjons -ideer for eksempel på nettet.
Vi har en video vi kan dele (se video nedenfor)
Føl deg fri til å kontakte oss. Skriv oss en e-post (bruk skjema under)

Her er de sosiale lenkene du kan dele:
Facebook: https://www.facebook.com/goodnewsshanministry/
Webside: https://www.goodnewsforshan.com/en/


– Bruk dette kontonummer for gaver til prosjektet: 1813 68 67241
– Hvis du ønsker å gi fast ta gjerne kontakt med oss (se skjema under)

Vipps #770203

QR kode Vipps nummer

Gode nyheter for shanfolket.
Vårt organisasjonsnummer er 929 712 366

Ta gjerne kontakt med oss