En presentasjon av tjenesten Gode Nyheter For Shanfolket
Vi når ut til unådde folkeslag fra Myanmar/Burma
Se også https://goodnewsforshan.com/no/
Gaver: Vipps 770203


Kontakt oss