Et nyhetsbrev fra prosjektet Gode Nyheter For Shanfolket sin tjeneste i Nord-Thailand 🇹🇭.Siden vårt nyhetsbrev i midten av april har fire personer tatt imot Jesus og sju personer har døpt seg! 

Dette nyhetsbrevet vil handle om en kvinne som opplevde en berøring av Den Hellige Ånds kraft, dåp igjen, en ny kristen som fikk en Bibel og som også hadde en drøm, norgestur m.m.

Vi har også laget en ny video fra arbeidet. Se video lengre ned!


En video presentasjon av prosjektet

Vipps nr. 770203


En bestemor opplevde en
berøring av Den Hellige Ånds kraft

En bestemor som vi har hatt kontakt med i over tre år nå, ble en kristen og opplevde noe helt spesielt da hun tok imot Jesus for snart to uke siden. Hun er en bestemor til to barn som går på helgskolen vår.
Vi har vært å besøkt henne flere ganger og bedt for henne i forbindelse med sykdom.
En i familien hennes, en kusine, ble en kristen for ett år siden. Hun ble det også gjennom oss, og kommer på våre søndagsmøter. Bestemoren var interessert den gangen da denne kvinnen tok imot Jesus, men hun ønsket ikke helt å forlate sin buddhistiske og animistiske tradisjon og tro. Hennes mann er sterkt buddhistisk.

I løpet av de siste måneden har hun hatt en del kontakt med sin kristne kusine, og hun har også hørt mye på undervisning om Jesus, blant annet fra Måkkham gjennom YouTube og Facebook.
Da vi besøkt hennes kristne kusinen en dag, hadde hun hatt en del kontakt med bestemoren og hun sa at nå ønsket denne bestemoren å bli en kristne og døpe seg.

En fredag formiddag dro vi å besøkte henne. Hun var så glad for at vi kom, og hun sa at hun var veldig klar for å bli en kristen. Vi forklarte evangeliet igjen veldig tydelig for henne, og spurte om hun forstod hva det gikk ut på. Hun bekreftet det.
Hun hadde på seg noen amuletter og armbånd hun hadde fått av heksedoktorer for beskyttelse mot onde ånder, og Måkkham sa: Du trenger ikke dette lenger, for Jesus er større enn alle onde ånder. Hun tok det med glede det av seg, og vi ba en frelsesbønn med henne.

Etter vi hadde bedt for henne, sa hun: Noe skjer med meg, jeg kan fysisk kjenne det. I det hun sa det, stivnet hun litt til, og jeg så hun begynte å falle litt bakover der hun satt, så jeg skyndte meg bak henne og holdt henne oppe. Måkkham la hånden igjen på henne og sa med autoritet: I Jesu navn befaler jeg at alt som holder denne kvinnen fast, om å gå!
I løpet av ett sekund, var hun seg selv igjen, og nå strålte hun av glede og sa: Jeg vet noe konkret skjedde og jeg har nå en glede som jeg ikke kan forklare. Hun begynte faktisk å danse litt av glede.

Vi sendte over Messenger noen lovsanger, og da vi dro var hun full gang med å synge med på lovsangene.
Hun kommer også på søndags-møtene våre, og hun stråler fremdeles. Sist søndag døpe vi henne.

Vi vet denne bestemoren opplevde Den Hellige Ånds kraft som brøt demoniske bånd i henne, jeg er overbevist om det.


Nye kristne, Bibel og en drøm

En fredag helt i slutten av april tok tre personer i mot Jesus, og søndagen etter døpte vi dem. I tillegg døpte vi tre av barn til vår nye stab, så seks personer ble døpt denne dagen (se bildet under).

En av våre nye kristne, som ble frelst og døpt i slutten av april, fikk sin første Shan Bibel i midten av mai. Han ble veldig glad for den, og han hadde spurte mye etter en siden han ble en kristen.
Han leser ivrig i den hver kveld.

Han sa også at han ba hver kveld og morgen. En kveld vi hadde husmenighet nær der de bor, fortalte han at han hadde hatt ett syn eller en drøm. Han så alle oss i hvite kapper, og at vi alle var sammen på samme sted, han drømte sannsynligvis om himmelen eller Jesu andre komme. Han var veldig oppmuntret av det.

Denne mannen har også en høygravid kone i åttende måned og to barn i tillegg.

Husk gjerne på dem, både i sin nye tro og for den nye babyen som de venter.


Lørdagsskolen er fortsatt populær

Besøk av team igjen
En helg i slutten av mai hadde vi igjen besøk av et team. Dette var et lokalt Thai YWAM stabs team.
De hadde et bra opplegg for lørdagsskolen vår, og til en stor hjelp.

Vi samlet denne dagen over 70 barn, og de er fremdeles veldig begeistret for å komme hver lørdag.

Før ba vi om flere studenter, da vi bare var rundt 15 elever, nå er det nesten så vi håper ikke alle vil komme. Det er til tider mye å holde styr på, men vi er likevel takknemlig til Gud for denne anledningen til å vise Guds kjærlighet til så mange barn hver uke!

Vi ønsker også utenlandske stab
Vi er åpne for utenlandske personer og ektepar som kan hjelpe oss for kortere eller lengre tid. Spesielt i forbindelse med skolen vi har, men også noen som kan hjelpe oss med kjøring av barn og voksne.
Ta gjerne kontakt hvis du er interessert!


Støtt oss gjerne!

Med ganske enkle og små midler deler vi de gode nyhetene til mange mennesker her ute i Nord-Thailand, og vi har ingen store sponsorer.
De vi jobber blant er fattige immigrasjons-arbeidere og flyktninger fra Shan staten i Myanmar (Burma). Vi jobber med folkeslag som shan, ba long, svart karen (jang lam) etc.

Tenk gjerne på om du skulle støtte oss, vi trenger mer for å nå ut lenger!

Prosjektet (Gode Nyheter For Shanfolket)
Vi har et nytt ektepar som som har starte å jobbe med oss, og vi trenger rundt
5 000 kroner per måned for dem, men utfordringen er at vi har færre faste giver til prosjektet nå. Så vi er i behov for mer støtte her!
Jeg vet at en del misjonærer har ofte en organisasjon i ryggen som gir støtte til misjonsprosjekter, og de jobber kanskje i mere etablerte tjenester.

For oss er det ikke helt slik. Vi har pionert en ny tjeneste/prosjekt og det vi får inn til prosjektet kommer gjennom at jeg sender ut disse nyhetsbrevene, gjennom Facebook sider eller nettsidene prosjektet har (goodnewsforshan.com).
Vi er veldig åpne for menigheter, grupper eller personer som også vil støtte dette prosjektet. 
(Alt som gis går direkte til prosjektet)


Du kan bruke følgende konto for gaver:

Gode Nyheter For Shanfolket
Dette vil gå til støtte lokale stab (som familien jeg har nevnt i dette nyhetsbrevet), til skolen, leie av tomt, kontor etc.
Kontonr.: 1813 68 67241
Vipps: 770203


BØNNEEMNER

  • Be for de nye kristne, at de skal bli rotfestet i sin tro, og for visdom for oss i å undervise og følge dem opp
  • Be for bestemoren som ble kristen og døpte seg nylig, hun sliter også litt med helsen
  • Be for beskyttelse over tjenesten og prosjektet vårt!
  • Be at vi må finne en sjåfør, spesielt før Tore drar til Norge!
  • Be for vår økonomi!


Se en kort video fra tjenesten!

En video presentasjon av prosjektet

Ha en riktig god sommer!
Gode Nyheter For Shanfolket teamet


Hvis du har spørsmål, kontakt oss gjerne!

Vipps 770203