Et nyhetsbrev fra Gode Nyheter For Shanfolket sin tjeneste i Nord-Thailand.

Det er veldig mye vi kunne ha tatt med i dette nyhetsbrevet, men vi har valgt å ta med enkelte høydepunkter, vitnesbyrd og en liten oppsummering, som: Over 40 personer har blitt døpt i tjenesten vår i løpet av de to siste årene (og det er ikke å overdrive).

Mot slutten av nyhetsbrevet vil jeg også nevnte et par viktige ting om økonomiske støtte, som: Du er med, eller kan være med på, det Gud gjør her ute i Sør-Øst Asia, om så bare med en liten del!

Se også en video fra arbeidet.

En video presentasjon av prosjektet

Vipps nr. 770203


Mange mirakler og flere frelst

Mirakel babyen!
Nong Kam og Pi Gån kunne ikke få barn,
men etter forbønn ble Nong Kam fruktbar,
gravid og de fødte en sønn i sommer

Som nevnt er det mange historier vi kunne ha tatt med, og vi vil gi en kort oppsummering under, men dette er en historie fra i sommer, som har ført til at flere har blitt kristne. Senest på søndag ble fem døpt som et resultat av disse miraklene.

Miraklet til Pi Ta

Pi Ta sin kone, som heter Pi Mo, ble kristen og døpte seg for godt over ett år siden, og hun går i menigheten vår.
Pi Ta har vært interessert i Jesus lenge, men det har tatt lang tid for ham å ta en avgjørelse. Både på grunn av venner, men han har også slitt med alkoholproblemer.

En søndag i slutten av juni kom han på søndagsmøtet vårt, da var det godt over ett år siden han hadde vært der sist.  
Vi var veldig glade for at han kom, og vi hadde en følelse av at han snart ville ta imot Jesus.

Datteren i en ulykke

Men på ettermiddagen denne søndagen skjedde det en ting som gjorde oss litt mismodige, og vi tenke at dette kan kanskje føre til at han blir skeptisk til Jesus igjen.
Vi fikk høre at hans stedatter på rundt 15 år, Nong Gaow, hadde vært i en motorsykkelulykke og lå på sykehuset.
De ringte oss, og det virket først ganske alvorlig. Hun hadde hodeskader og et brukket ben. Denne familien har ingen forsikring, de er fattige og er immigrasjonsarbeidere fra Myanmar, så det var usikkert hvor dyrt dette ville bli.  
Vi besøkt dem på sykehuset, men datteren var på intensiven og situasjonen var uavklart. Vi ba for dem der, og sa vi ville be mer for dem.

Dagen etter, på mandagen, ringer vi dem, og datteren var på vei inn til operasjonsbordet for benet hun hadde brukket. Hodeskadene var ikke så alvorlig, bare skrubbsår heldigvis, men vi lurte på hvor dyrt dette ville bli for dem? Det kunne fort bli 30-40 000kr, som er over en årslønn for dem.
Onsdagen ringte vi dem igjen, og moren var begeistret i stemmen: «Vi er hjemme nå og Nong Gaow har blitt utskrevet fra sykehuset, og vet du hva! Hun betale bare 30 bath (10kr)!» Dette var virkelig et mirakel!

Vi besøkte familien fredagen den samme uken, og Pi Ta tok da imot Jesus.
To uker etter døpte vi ham, og han virkelig stråler av glede i sin nye tro. I går var de (han og kona) også med oss ut på husbesøk, og han er blitt ivrig i sin tro.
Flere av de nye kristne ønsker å være med oss ut på kveldene nå. De ønsker å bli styrket i sin tro.

Etter ulykken hadde politiet beslaglagt motorsykkelen til Pi Ta, og ofte beholder de den eller krever en høy sum med penger for å få den ut (flere tusen kroner).
De ba og vi ba. Den første turen til politistasjonen gikk ikke så bra, men de fortsatte med å be. En eller to uker etter dette prøvde de på nytt, og de fikk den tilbake uten å måtte betale noe, igjen et stort mirakel!

Vitnesbyrdet sprer seg
En familie som bodde nær dem fikk høre om denne historien, de hadde også en stor gjeld, og for ett år siden hadde de bedt oss om å be for dem. Litt etter litt ble de gjeldfrie, og nå ønsket de også å bli kristne. Vi døpte dem på søndag.

En annen familie, en mor og sønn, og venner av både Pi Ta og familien med gjeld, fikk hørte om vitnesbyrdet deres, og de ønsket å vite mer om denne Guden som hadde hjulpet dem.
De hadde faktisk aldri hørt om Jesus og evangeliet før. (Les gjerne mitt innlegg på min Facebook profil der jeg snakker om at det finnes fremdeles mange som aldri har hørt navnet Jesus før.)
Familien kom hele veien, to timer gjennom fjellene, fra en by på andre siden, for å treffe oss.
På lørdag kveld besøkte de oss på kontoret vårt, og vi forklarte evangeliet for dem.
De ønsket å ta imot Jesus, og vi ba for dem.
Vanligvis gir vi litt mer tid for personer til å ta en avgjørelse om å bli frelst og døpt, men både på grunn av den lange veien, og at de forstod hva det å bli en kristen går ut på, døpte vi dem på søndagen.

Andre historier
Dette var tre historier fra de siste to månedene, men vi kan også kort nevne noen andre fra det siste året.

1. Sei Gån Nang Kam fikk en mirakel gutt (se bildet lengre opp)
Sei Gån og Nang Kam hadde strevd med å få barn i åtte år. I november ba Måkkham for henne på et møte, i januar fikk vi vite at Nong Kam var gravid og den 28 juli (2-3 uker før terminen) fødte hun en frisk liten gutt.

2. Pi Wii ble mirakuløst helbredet
Pi Wii kunne hverken gå eller snakke, legene sa han bare hadde noen uker igjen å leve.
I løpet av ett år ble han helbredet. Vi ba for ham da han var på sitt verste, men han ba mye selv også, og da han var frisk nok, tok han imot (han hadde nok tatt imot en stund allerede i sitt hjerte) og han lot seg døpe i mars.

3. Ba Sjång ble satt fri
Ba Sjång slet med anfall/ille-befinne som de ikke helt visste hva var. Hun ble stiv og mistet bevisstheten. En søndag i november i fjor fikk hun et anfall, og vi ba for henne der og fikk tilslutt kjørt henne hjem.
Etter dette har hun ikke fått anfall og har blitt frisk. Hun følte seg også seg avvist av mange, på grunn av anfallene hun hadde, men hun fikk en opplevelse og en åpenbaring av Guds kjærlighet denne november søndagen. Hun kommer trofast på våre møter.

4. Ba On ble kristen, helbredet og satt fri
En litt eldre shan bestemor hadde både fysiske og åndelige plager. En venninne av henne, Ba Sjong som nevnt over, hadde fortalt vitnesbyrd sitt om hva Gud hadde gjort i hennes liv, til denne kvinnen. En dag ringte hun oss og sa: Nå er jeg klar til å bli en kristne! Vi ba med henne til frelse og vi døpte henne i sommer. Les mer om denne historien i nyhetsbrevet fra juni.

Jeg kunne også nevnt: Ba Sjøn, Nang Pon, Sei Ja, Sei Sok, Pi Na etc. men da ville dette nyhetsbrevet bli veldig langt.

De fem som ble døpt sist søndag

Vipps nr. 770203


En kort oppsummering fra vår tjeneste
de to siste årene, og veksten.

I løpet av de to siste årene har vi hatt over 40 dåp, og dette er ikke å overdrive (jeg telte 42, det kan være flere).
I sommer lagde jeg et bilde med tekst (se bildet), og gav til de som har blitt døpt og ønsket det, og jeg gav ut 25 bilder.
Da har jeg ikke tatt med de fem som ble døpt sist søndag, minst tre jeg ikke har fått lagd det til, de tre barna til staben vår, og seks som har flyttet til en annen by.

I tillegg er det en til som ønsker å bli kristen og døpe seg, og vi har også en til som vil døpe seg snart.

Vi har ukentlig kontakt med over 30 kristne og følger dem opp, vi har 13 husmenigheter eller der vi går på husbesøk (vi ønsker å gå flere steder, men det begrenser seg med stab). I noen av husmenigheten kan vi samle over 10 personer. Det er ofte en til fire personer som går i menigheten vår på søndager som er i husmenigheten, men det kommer også venner og bekjente av dem igjen på disse kveldsmøtene.
I disse husgruppene treffer vi også nye personer som er interessert i evangeliet.

Vi når ut til over 100 personer i løpet av en uke, barn inkludert, og vi samler rundt 25-30 personer hver søndag. Hvis alle kommer er vi over 50 med smått og stort.

Vi har også 40-60 barn som kommer på vår lørdagsskole!


Stå med oss!

Med ganske enkle og små midler deler vi de gode nyhetene til mange mennesker her ute i Nord-Thailand, og vi har ingen store sponsorer.
De vi jobber blant er fattige immigrasjons-arbeidere og flyktninger fra Shan staten i Myanmar (Burma). Vi jobber med folkeslag som shan, ba long, svart karen (jang lam) etc.

Tenk gjerne på om du skulle støtte oss, vi trenger mer for å nå ut lenger!

Kronekurs
Som sikkert mange av dere har fått med seg, spesielt hvis du har vært i utlandet er har kronen vært veldig lav. Thai bath følger ofte dollaren, så når dollar kursen er høy, blir thai bath det også.
Vi merker den dårlige kronekursen veldig godt og konkret på vår egen økonomi, da vi får det meste av vår støtten i norske kroner. I tillegg har alt blitt dyrere her ute, så vi trenger en del mer enn før.

Les gjerne en artikkel i Dagen der Tore blir intervjuet om at jeg har mister omtrent 6 000kr i måneden på grunn av den dårlige kronekursen. (Den er fremdeles dårlig i forhold til Thai bath, men ikke på sitt aller verste)
Dette gjelder selvfølgelig ikke bare oss, men også mange misjonærer generelt.

Prosjektet (Gode Nyheter For Shanfolket)
Jeg vet at en del misjonærer har ofte en organisasjon i ryggen som gir støtte til misjonsprosjekter, og de jobber kanskje i mere etablerte tjenester.

For oss er det ikke helt slik. Vi har pionert en ny tjeneste/prosjekt og det vi får inn til prosjektet kommer gjennom at jeg sender ut disse nyhetsbrevene, gjennom Facebook sider eller nettsidene prosjektet har (goodnewsforshan.com).
Vi er veldig åpne for menigheter, grupper eller personer som også vil støtte dette prosjektet. 
(Husk at alt som gis til prosjektet ikke går til oss som misjonær familie, men direkte til prosjektet)

Se gjerne denne siden! Søtt prosjektet vårt (Gode Nyheter For Shanfolket)


Du kan bruke følgende konto og Vipps nummer for gaver:

Prosjektet: Gode Nyheter For Shanfolket
Gaver til prosjektet. Dette vil gå til støtte lokale stab, til skolen, leie av tomt, kontor etc.
Kontonr.: 1813 68 67241
Vipps: 770203

Se også følgende linke:
Søtt prosjektet vårt (Gode Nyheter For Shanfolket)


BØNNEEMNER

  • Be for de nye kristne, spesielt for de som har døpt seg.
  • Be for skolen vår og alle barna
  • Be for en sjåfør til tjenesten vår (vi er virkelig i behov av en!)
  • Be for beskyttelse over tjenesten og prosjektet vår!
  • Be for vår økonomi


Se en kort video fra tjenesten!

En video presentasjon av prosjektet

Ha en riktig god høst!
Hilsen Gode Nyheter For Shanfolket teametTa gjerne kontakt med oss!