Hvem er vi?

  • Vi er en tjeneste som ønsker å spre de gode nyheter til shanfolket og andre folkeslag fra Myanmar i Nord-Thailand, og videre inn i Myanmar.
  • Dette prosjektet og tjenesten ble startet i februar 2017 og ledes av et norsk-shan ektepar. Vi har også flere lokale deltidsansatte.
  • Vi samarbeider med organisasjonen Mission Pluss fra Sveits, menigheten Betania Kristiansand (DFEF og Pinsebevegelsen), og Ungdom i Oppdrag i Norge, Canada og Thailand.

Hvem er shanfolket?

Myanmar (Burma) har over 130 etniske folkeslag, og shanfolket er et av de største. Med en befolkning på over 6 millioner har de sin egen stat, Shan-staten, som også er den største staten i Myanmar.

Shanfolket er etnisk beslektet med thai, og språket deres har mange likheter med thai. De er sterkt buddhistiske og animistiske, med kun rundt 0,04 prosent kristne.

Myanmar har vært preget av borgerkrig og militærregime i over 70 år, noe som har påført landet store lidelser. Myanmar regnes som et av de fattigste landene i Sørøst-Asia.

I 2015 ble det holdt frie valg, og en sivil regjering ble innsatt. Etter valget i 2020, der det demokratiske partiet vant overlegent, anklaget militæret dem for valgfusk. I februar 2021 gjennomførte militæret et kupp, og landet er igjen under et brutalt militærdiktatur.

På grunn av fattigdom og krig søker mange til naboland som Thailand, der de ofte finner dårlig betalte jobber og vanskelige arbeidsforhold.

Et stort problem, spesielt blant menn, er alkohol- og narkotikamisbruk. Mange familier og enkeltpersoner opplever et vanskelig og ødelagt liv, ofte med barn og kvinner som de største ofrene.

Her kommer vi inn. Vi ønsker spesielt å hjelpe de fattige, folk med rusproblemer, barn og de som har opplevd et knust liv.


Hva gjør vi?Vi har en tomt hvor vi driver en lørdagsskole for shanbarn i lokalområdet. Her underviser vi i språk som engelsk, shan, burmesisk og thai. Noen barn går ikke på lokal skole, derfor lærer vi dem også thai.

Tomten brukes også til møter, samlinger og fester, som for eksempel julefester. Vi besøker shanfolket og andre folkeslag fra Shan-staten, og bygger fellesskap og nye vennskap, ofte på kveldstid.

Vi følger opp personer med rusproblemer, og hjelper enker og familier som har utfordringer. Vi trener og underviser både nye og mer erfarne kristne, med bibelundervisning i ulike temaer.

Vi besøker barn og unge voksne vi har hatt kontakt med over lengre tid, og driver humanitært arbeid som å hjelpe fattige flyktninger og immigranter. Vi besøker også barna og foreldrene fra lørdagsskolen.

Ved spesielle anledninger har vi møter, samlinger, outreacher og arrangementer som blant annet julefester. Vi tar opp undervisningsvideoer på shan, som vi deler på vår nettside og sosiale medier som Facebook og YouTube.

Vi underviser kristne, og lager også videoer med evangelistisk innhold. Gjennom dette når vi ut til mange shanfolk, og har hatt flere som har kontaktet oss for oppmuntring og som har tatt imot Jesus.

Vi vil fortsette å utvikle og lage innhold, og vi har både en nettside og en Facebook-side for å nå ut til flere.

Vi tar også imot team og frivillige. Les mer om dette her!


Visjon

Bygge relasjoner og vennskap med shanfolket der de bor og arbeider.

Når folk blir kristne, starter vi husmenigheter og fellesskap.

Vi holder søndagsmøter og har en kirke hvor shanfolket og andre fra Shan-staten i Myanmar kan samles og ha fellesskap. De fleste jobber hver dag, så husfellesskap er også viktige. Søndagsmøtene gir oss mulighet til å tilby mer undervisning, opplæring og disippelgjøring.
Vi møtes vanligvis søndag formiddag, men omtrent en gang i måneden har vi et kveldsmøte som samler opp mot 80-90 personer inkludert barn. Vi ønsker å kjøpe en tomt til dette i fremtiden, da vi nå kun leier og ikke kan bygge mer der.

Undervise og trene nye kristne.

Trene og disippelgjøre lokale ledere og nøkkelpersoner som kan disippelgjøre andre.

Lede, overse, oppmuntre, hjelpe og veilede lokale evangelister, lærere, nøkkelpersoner og ledere.

Hjelpe til med å finne sponsorer, støtte eller deltidsarbeid for lokale evangelister, lærere, nøkkelpersoner og ledere (på kort eller lang sikt).

Vi ønsker også å hjelpe og trene shanfolket og andre folkegrupper fra Thailand og Myanmar. Vi vil hjelpe lokale med å starte fellesskap, husgrupper, bibelstudie grupper, undervisning m.m.


Kjøpe en tomt

For øyeblikket leier vi en tomt, men vi har en visjon om å kjøpe vår egen i fremtiden.

Bruk av tomten
Foreløpig bruker vi tomten til vår lørdagsskole for barn og søndagsmøter. På lørdager underviser vi i engelsk, shan, thai, burmesisk og Bibelen.

Vi ønsker også at barna skal få kjennskap til Gud, derfor underviser vi dem om evangeliet, leser Bibelen og ber sammen. I tillegg har vi søndagsmøter for voksne og søndagsskole for barna.

Fremtidsvisjon for Tomten

Bygge en Menighet/Kirke

Vi ønsker å bygge en egen menighet/kirke som kan tjene som et åndelig hjem for vårt fellesskap.

Ha Disippeltrening

Vi planlegger å tilby disippeltrening gjennom både korte seminarer og lengre kurs, som en mini bibelskole.

Drive en Gård

Vi ønsker å drive en gård der vi kan disippeltrene menneskene vi ansetter over en periode. Vi trenger hjelp fra en lokal thai til dette. Denne eiendommen kan også brukes til å skaffe inntekt for lokalbefolkningen.

Støtte Barn i Utdanning

Vi ønsker å gjøre mer for å hjelpe barn som ikke får gått på skole, for eksempel ved å lære dem thai eller hjelpe med lekser. Vi planlegger også å støtte økonomisk de fattige barnas skolegang.

Utvikle Ungdomsarbeid

Vi vil utvikle flere tilbud for ungdom, slik at de har et trygt og stimulerende miljø å vokse i.

Ulike Aktiviteter

Vi ønsker å tilby forskjellige aktiviteter som språkopplæring, gitar- og andre instrumenttimer, sang, dans og håndverk.


Støtte lokale stab

Visjon for Inntektsgenerering og Samfunnsutvikling

Vi ønsker også å finne måter for de lokale å generere inntekter. For å oppnå dette trenger vi mennesker med et hjerte for saken, som kan hjelpe oss med å starte lokale bedrifter og skape arbeidsplasser. Spesielt viktig er det å ha minst én lokal thai involvert.

Fang er et jordbruksområde, og det er mulig å finne tomter hvor de lokale kan dyrke avlinger. Selv om ikke alle er bønder og har kunnskap om jordbruk, kan vi tilrettelegge for deltidsjobber som passer for dem.

Vi tror fortsatt på behovet for økonomiske støttespillere til å finansiere lokale lærere, nøkkelpersoner og ledere på fulltid.

Kirkeplanting Flere Steder

I fremtiden ønsker vi å se Shan og andre folk fra Shan-staten starte og plante nye kirker i andre landsbyer og byer, og til og med inne i Myanmar!

Vi er ikke i stand til å gjøre dette alene, og vi trenger folk som kan stå sammen med oss, både i bønn og økonomisk støtte. Tenk på om du vil være en partner med oss!

Du kan bruke Vipps 770203


Kontakt oss gjerne for spørsmål, hvis du er interessert i vår tjeneste, eller hvis du ønsker å støtte oss.

Ta kontakt på skjema under:


Gode nyheter for shanfolket er registrert i Brønnøysund
og vi har org. nr. 929 712 366

Vipps til 770203