Hvem er vi?

 • Vi er tjeneste og et team som ønsker å se de gode nyhetene bli spredt til shanfolket og andre folkeslag fra Myanmar i Nord-Thailand, og videre inn i Myanmar.
 • Dette prosjektet og tjenesten ble startet i februar 2017 og den ledes av et norsk-shan ektepar. Vi har også flere lokale arbeidere og deltids arbeidere.
 • Vi samarbeider med en organisasjon som heter Mission Pluss fra Sveits, menigheten (DFEF) Betania Kristiansand og Ungdom i Oppdrag (Norge, Canada og Thailand).

Hvem er shanfolket?

Det er over 130 etniske folkeslag i fra Myanmar (Burma), og shanfolket er en av disse.
Det er det største folkeslaget i Myanmar, og det er over 6 millioner av dem.
De har sin egen stat kalt shan-staten, som også er den største staten i Myanmar.

De er etnisk relatert til thai, og språket har også likheter med thai språket.
Dette folkeslaget er sterkt buddhistiske og animistiske, og det finnes kun rundt 0,04 prosent kristne blant dem.

I Myanmar har det vært borgerkrig og et militærregime i over 70 år, og landet lider veldig under dette. De er regnet for ett av de fattigste landene i Sør-Øst Asia.

i 2015 var det frie valg i Myanmar og en sivil valgt regjering ble satt inn, men etter valget i 2020, der det demokratiske partiet vant overleget, beskyldte militæret dem for juks.
I februar 2021 var det et militærkupp, og landet er igjen under et brutalt militærdiktatur.

På grunn av fattigdom og krig, søker mange over til naboland som Thailand. Her finner de ofte dårlig betalte jobber, og vanskelige arbeidsforhold.

Et stort problem, spesielt blant menn, er alkohol og narkotika missbruk. Mange familier og personer opplever, og har opplevd, et knust liv og vanskelig liv, og det er ofte barna og kvinnene som lider mest.

Det er her vi kommer inn, og vi ønsker spesielt å hjelpe de fattige, folk med rus problemer, barna og de som har opplevd et knust liv. 


Hva gjør vi?

 • Vi har en tomt der vi driver lørdagsskole for shanbarn i lokalområdet.
  Her underviser vi språk som: Engelsk, shan, burmesisk og thai. (Noen barn går ikke på lokal skole, derfor lærer vi dem også thai).
  Vi bruker også denne tomten til møter, samlinger og fester (som julefester).
 • Vi besøker shanfolket og ander folkeslag fra Shan Statan, har fellesskap med dem og knytter nye vennskap. Ofte skjer dette på kveldene.
 • Følge opp personer med rus problemer, hjelper enker og familier som har problemer.
 • Trener og underviser nye, samt mer modne kristne. Undervisning i fra Bibelen i forskjellige tema.
 • Vi følger opp og besøker barn og unge voksne som vi har knyttet kjennskap med en god stund.
 • Vi driver også humanitært/bistands arbeid som å hjelpe fattige flyktninger og immigranter.
 • Vi besøker også barna og foreldrene fra lørdagsskolen
 • Vi har også ved spesielle anledninger møter, samlinger, outreacher og arrangementer som blant annet julefester.
 • Vi tar opp undervisnings-video på Shan. 
  Vi underviser for kristne, men har også video med evangelistisk og evangeliserende innhold. Vi legger dette ut på nettstedet vårt og sosiale medier som Facebook og YouTube.
  Vi når ut til mange Shan gjennom dette, og vi har hatt flere som kontakter oss som trenger oppmuntring, og som har tatt imot Jesus på denne måten. 
  Vi vil fortsette å utvikle og lage dette. 
  Vi har også en webside og en Facebook side som heter: Good News for the Shan: www.goodnewsforshan.com

Vi tar også imot team og frivillige. Les mer om dette her!


Visjon

 • Bygge forhold og vennskap med shanfolket der de bor og jobber
 • Når folk blir kristne, start husmenigheter/fellesskap.
 • Ha søndagsmøter og en kirke på ett sted der shan og andre folkeslag fra Shan Staten i Myanmar kan samles og ha fellesskap med hverandre.
  De fleste jobber hver eneste dag, så husfellesskap er også viktige. Søndagsmøtene er et sted der vi kan ha mer undervisning, opplæring og disippelgjøring.
  Vi møtes vanligvis søndag formiddag, men ca en gang i måneden har vi et møte på kvelden, og vi kan samle opp imot 80-90 personer inkludert barn.
  Vi ønsker å kunne kjøpe en tomt til dette i fremtiden, nå leier vi bare og kan ikke bygge noe mer der!
 • Undervise og trene nye kristne
 • Tren og disippelgjøre lokale ledere og nøkkelpersoner som kan disippelgjøre andre.
 • Lede, overse, oppmuntre, hjelpe og veilede lokale evangelister, lærere, nøkkelpersoner og ledere.
 • Hjelpe å finne sponsorer/støtte, eller deltidsarbeid for lokale evangelister, lærere, nøkkelpersoner og ledere (på kort eller lang sikt).
 • Vi ønsker også å hjelpe og trene shan-folk, og andre folkegrupper fra Thailand og Myanmar. Hjelp lokalbefolkningen med å starte fellesskap, starte enkle skoler/barnehager osv. (Dette er fremdeles noen år frem i tid).
 • Vi ønsker å se at flere personer sendes ut til shanfolket, og vi tror at hvis vi skal nå shanfolket med de gode nyhetene, er den mest effektive måten å gjøre dette på, sammen. 
  Vi tror på teamarbeid. 
  Vi ønsker å legge til rette for og hjelpe personer til å gjøre dette på kort eller lengre sikt. Les mer om dette her!

Kjøpe en tomt

For øyeblikket leier vi en tomt, men vi har en visjon om å kjøpe en i fremtiden.

Bruk av tomten
Foreløpig bruker vi tomten til vår lørdags-skole for barn og søndagsmøter.
På lørdager underviser i engelsk, shan, thai, burmesisk og fra Bibelen. Vi vil også at barna skal få vite om Gud, så vi underviser dem dem om evangeliet, leser Bibelen og bønn.
Vi har også søndagsmøter for voksne og søndagsskole.

Fremtidsvisjon for tomten (det kan også være en annen tomt enn den vi leier nå)

 • Bygge en menighet/kirke
 • Ha disippeltrening. Både kort seminarer og lengre som en mini bibelskole.
 • Drive en gård, og disippeltrene menneskene vi ansetter i en periode (vi trenger hjelp fra en lokal Thai til dette). Denne eiendommen eller eiendommene kan også brukes til å skaffe inntekt for lokale.
 • Gjør mer for å hjelpe barn som ikke får gått på skole (som å lære thai), eller hjelpe dem med lekser etc. Det kan også være å støtte fattige barns skolegang økonomisk.
 • Utvikle mer ungdomsarbeid
 • Ulike aktiviteter som å lære språk, spille gitar eller andre instrumenter, sang, dans eller håndverk.

Støtte lokale stab

I vår visjon ønsker vi også å finne måter for de lokale å generere en inntekter. 
For å kunne gjøre dette trenger vi mennesker som har et hjerte for dette, og som kan hjelpe oss på dette området, spesielt hvis de skulle starte en lokalt bedrift/jobb (vi trenger i det minste en lokal Thai). 

Fang er i et jordbruksområde , og det er mulig å finne tomt hvor de selv kan dyrke avlinger eller (men ikke alle er bønder og vet jordbruk godt) og legge til rette for en deltidsjobb for dem. 

Vi tror fortsatt på behovet for å finne økonomiske støttespillere for lokale lærere, nøkkelpersoner og ledere på fulltid! 

Kirkeplanting flere steder

Vi ønsker i fremtiden å se Shan og andre folk fra Shan Staten starte og plante nye kirker i andre landsbyer og byer og til og med inne i Myanmar!


Vi er ikke i stand til å gjøre dette alene, og vi trenger folk til å stå sammen med oss både i bønn og økonomisk støtte. 
Tenk på om du vil være en partner med oss!

Du kan bruke Vipps 770203


Kontakt oss gjerne for spørsmål, eller hvis du er interessert i tjenesten vår! Også hvis du skulle ønske å støtte oss.

Ta kontakt på skjema under:


Gode nyheter for shanfolket er registrert i Brønnøysund
og vi har org. nr. 929 712 366

Vipps til 770203