Se også en video som summerer litt av det som har skjedd i arbeidet vårt i 2023. Det inneholder også vitnesbyrdet til Nong Kam og Sei Gån, ekteparet som ikke kunne få barn.

En video presentasjon av prosjektet