Hvem vi er:

 • Vi er tjeneste og et team som ønsker å se de gode nyhetene spredt til shan-folket i Nord-Thailand og inn i Myanmar.
 • Vi startet denne tjenesten februar 2017 og den ledes av et norsk-shan ektepar. Vi har også flere lokale deltids arbeidere.
 • Vi samarbeider med og får litt støtte fra en misjon fra Sveits. (Mission Pluss)
 • Vi har også tilknyttning til Youth With A Mission (Chiang Rai og Norge) og noen menigheter i Norge.

Hvem er shan-folket? Og hva deres situasjon?

Vi jobber i hovedsak blant et folkeslag som heter shan-folket, dette er en av over 130 etniske folkeslag i fra Myanmar (Burma). De er også det største folkeslaget i Myanmar, og det er over 6 millioner av dem.

De har sin egen stat kalt shan-staten.

De er etnisk relatert til thai, og språket har også likheter med thai.
Dette folkeslaget er sterkt buddhistiske og animistiske, og det finnes kun rundt 0,04 prosent kristne blant dem.

In Myanmar, there has been local civil wars going on and has been ruled military regime for more than 70 years, and the country is strongly affected by this.
It was a free election in 2015, and an elected government ruled until February 2021, but then there was a new military coup and the country is again under a brutal military regime.

Due to poverty and war, many seek for a better future in neighboring Thailand, where they often find poorly paid jobs and difficult living and working conditions.

Et stort problem, spesielt blant menn, er alkohol og narkotika missbruk. Mange familier og personer opplever, og har opplevd, et knust liv og vanskelig liv, og det er ofte barna og kvinnene som lider mest.

Det er her vi kommer inn, og vi ønsker spesielt å hjelpe de fattige, barn og de som har opplevd et knust liv.
De fleste av de vi når ut til er i denne kategorien.


Hva gjør vi?

 • Vi har en tomt som vi driver lørdags- og søndagsskole for shanbarn i lokalområdet. Her underviser vi språk som: Engelsk, shan, burmesisk og thai. (Noen barn går ikke på lokal skole, derfor lærer vi dem også Thai). Vi bruker også denne tomten til møter, samlinger og fester (som julefester). Det er også mulig for team eller volunteers å bo der.
 • Vi besøker shan-folket, har fellesskap med dem og knytter nye vennskap.
 • Trener og underviser nye og mer modne kristne. Underviser fra Bibelen
 • Vi følger opp og besøker barn og unge voksne som vi har knyttet kjennskap med en god stund.
 • Vi driver også noe humanitært/bistands arbeid som å hjelpe fattige flyktninger og immigranter.
 • We follow up and visit some children and young adults whom we have known for a while.
 • Vi har også ved spesielle anledninger møter, samlinger, outreacher og arrangementer som blant annet julefester.
 • Søndagsmøte
  Ukentlig når vi ut til rundt 40-60 personer (inkludert barn), og vi går ut nesten hver dag/kveld.
 • Vi tar opp undervisnings-video på Shan.
  Vi underviser for kristne, men har også video med evangelistisk og evangeliserende innhold. Vi legger dette ut på nettstedet vårt og sosiale medier. (Facebook og YouTube)
  Vi når ut til mange Shan på denne måten, og vi har hatt flere som kontakter oss som trenger oppmuntring, og som har tatt imot Jesus på denne måten.
  Vi vil fortsette å utvikle oss og lage dette.
  Vi har også en website og en Facebook side som heter: Good News for the Shan: www.goodnewsforshan.com
 • Om å ta imot team. Se denne siden! Team etc..

Visjon

 • Bygg forhold og vennskap med shan folk der de bor og jobber
 • Når folk blir kristne, start husmenigheter/fellesskap og bringe dem til Søndags samlinger
 • Ha søndagsmøter og en kirke på ett sted der Shan kan samles og ha fellesskap med hverandre. Vi vil invitere Shan til å komme, de som er i stand til det. Mange jobber hver dag, så husfellesskap er fortsatt viktige. Søndagsmøtene er et sted der vi kan ha mer undervisning, opplæring og disippelgjøring.
  Vi møtes vanligvis søndag formiddag, men ca en gang i måneden har vi et møte på kvelden, og vi kan samle opp imot 80-90 personer inkludert barn
 • Undervise og trene nye kristne
 • Tren og disippelgjøre lokale ledere og nøkkelpersoner som kan disippelgjøre andre.
 • Lede, overse, oppmuntre, hjelpe og veilede lokale evangelister, lærere, nøkkelpersoner og ledere.
 • Hjelpe å finne sponsorer/støtte, eller deltidsarbeid for lokale evangelister, lærere, nøkkelpersoner og ledere (på kort eller lang sikt).
 • Vi ønsker også å hjelpe og trene shan-folk, og andre folkegrupper fra Thailand og Myanmar, som ønsker å nå ut til shan-folket. Som: Hvordan nå ut til shan-folket? Hjelp lokalbefolkningen med å starte fellesskap, starte enkle skoler/barnehager osv. (Dette er fremdeles noen år frem i tid, og bare på vårt hjertet for øyeblikket).
 • Vi ønsker å se at flere misjonærer sendes ut til shan-folket, og vi tror at hvis vi skal nå shan-folket med de gode nyhetene, er den mest effektive måten å gjøre dette på, sammen.
  Vi tror på teamarbeid.
  Vi ønsker å legge til rette for og hjelpe personer til å gjøre dette på kort eller lengre sikt.

  Mer tekst under video..

-..


Leie eller kjøpe en tomt

For øyeblikket leier vi en tomt, men vi har en visjon om å kjøpe en i fremtiden.

Bruk av tomten

Foreløpig bruker vi den til vår lørdags- og søndagsskole for barn. Vi underviser i engelsk, shan, thai, burmesisk og fra Bibelen. Vi vil også at barna skal få vite om Gud, så vi underviser dem dem om evangeliet, leser Bibelen og bønn. Vi har også søndagsmøter for voksne.

Fremtidsvisjon for tomten (det kan også være en annen tomt enn den vi leier nå)

 • Bygge en menighet/kirke
 • Ha disippeltrening på kort og lang lang sikt.
 • Drive en gård, og disippeltrene menneskene vi ansetter i en periode (vi trenger hjelp fra en lokal Thai til dette). Denne eiendommen eller eiendommene kan også brukes til å skaffe inntekt for lokale.
 • Gjør mer for å hjelpe barn som ikke får gått på skole (som å lære thai), eller hjelpe dem med lekser etc. Det kan også være å støtte fattige barns skolegang økonomisk.
 • Mer ungdomsarbeid
 • Ulike aktiviteter som å lære språk, spille gitar eller andre instrumenter, sang, dans eller håndverk.

Støtte lokale stab

I vår visjon ønsker vi også å finne måter for lde lokale å generere en inntekter.
For å kunne gjøre dette trenger vi mennesker som har et hjerte for dette, og som kan hjelpe oss på dette området, spesielt hvis de skulle starte en lokalt bedrift/jobb (vi trenger i det minste en lokal Thai).

Fang er i et jordbruksområde , og det er mulig å finne tomt hvor de selv kan dyrke avlinger eller (men ikke alle er bønder og vet jordbruk godt) og legge til rette for en deltidsjobb for dem.

Vi tror fortsatt på behovet for å finne økonomiske støttespillere for lokale lærere, nøkkelpersoner og ledere!

Kirkeplanting flere steder

Vi ønsker i fremtiden å se Shan starte og plante nye kirker i andre landsbyer og byer og til og med inne i Myanmar (dette er mer en 5-15 års visjon, men det er i vår plan og tanker nå når vi forbereder oss på fremtiden ).


Vi er ikke i stand til å gjøre dette alene, og vi trenger folk til å stå sammen med oss både i bønn og økonomisk støtte.
Tenk på om du vil være en partner med oss!


Kontakt oss gjerne for spørsmål, eller hvis du er interessert i tjenesten vår! Også hvis du skulle ønske å støtte oss.